Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Regjeringen ikke i mål med jordvernet – krass kritikk fra riksrevisjonen

12.08.10. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket konkluderer med at regjeringen er langt unna å nå målet om halvering av omdisponering av dyrkamark....

Kåre Willoch ønsker sterkere jordvern

14.04.11. Tidligere statminister Kåre Willoch sier at Norge må ta vare på sine muligheter til å produsere mat.- Noen sier at vi alltid kan få kjøpt det vi trenger på...

Årsmøte i Jordvernforeningen mandag 16. april

Årsmøtet i Jordvernforeningen mandag 16. april Last ned årsmøtepapirer her   Valgkomiteens innstilling er klar - Rolf Berg tar gjenvalg som leder  Valgkomiteens innstilling 2012Innkalling og sakliste årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 16 april...

Overstyring – ja takk!

10.07.12. I dagens Tønsberg Blad går Ronny S. Pettersen (Kystpartiet) uvanlig klart ut til å være lokalpolitiker og støtter at Fylkesmannen må overstyre i lokale jordvernsaker. Les mer ...

Snøhetta med mulighetsstudie for Skoppum

08.02.13. Snøhetta setter nå i gang med å lage en mulighetsstudie for nytt knutepunkt på Skoppum. Dette kom fram da Knutepunkt Horten Vest, hvor Jordvernforeningen i Vestfold er en av støttespillerne, i...

Årsmøte i Jordvern Vestfold 26. mars

Jordvern Vestfold innkaller til årsmøte i etterkant av det åpne jordvernmøtet med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Her kan du laste ned innkalling og årsmøtepapirer. ...

Tønsbergs varaordfører ble utfordret på Gulli-saken

11.11.08. Varaordfører i Tønsberg, Petter Berg, var en av flere ordførere som var invitert til debattmøtet om jordvern på Gjennestad. Berg sa at Tønsberg Kommune har et bevisst forhold til hvordan...

Jordvernforeningen innledet på fagdag hos Norsk Jordforening på Ås

25.04.12. I mars arrangerte Norsk Jordforening fagdag om jordvern på Ås i Akershus. Amund Kind, sekretær i Jordvernforeningen i Vestfold, var en av innlederne og orienterte om erfaringer fra jordvernarbeidet i Vestfold....

Jordverngruppa møtte bonde- og miljøorganisasjoner

17.10.07. Den 19. september var ulike miljøorganisasjoner invitert sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag til et møte med jordverngruppa som er oppnevnt av Landbruks- og mat-departementet. Jordverngruppa som er ledet...

Jordvernforeningen er invitert til møte i Landbruks- og matdepartementet den 19. september

17.09.2007. Jordvernforeningen i Vestfold er invitert til et møte i Landbruks- og matdepartementet den 19. september. Bakgrunnen for denne invitasjonen er arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på virkemidler...