Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Jordvern – viktig for vår eksistens

07.05.10. Norge kan ikke løse matforsyningsproblemene for hele verden, men vi kan bidra ved å verne om den dyrka og dyrkbare jorda vi har igjen, skriver Olav Nordheim i en...

Jordvernforeningen i Vestfold støtter Budstikke-stafetten

04.04.11. Borre Bondelag utfordret sist uke Jordvernforeningen i Vestfold til å skrive under på Budstikka som nå går rundt hele landet. Leder, Rolf Berg, stilte selvfølgelig opp. -Det er gledelig...

Interpellasjon fra Høybråten til Brekk om bedre vern av matjord

22.03.12. Det bygges fortsatt ned mer matjord enn det mål skiftende regjeringer har satt. Den kraftigste nedbyggingen skjer i regioner som forvalter landets beste matjord. -Vil regjeringen sette nye og...

Fylkesutvalget med klart signal i favør Skoppum Vest

21.06.12. Skoppum vest peker seg ut som det mest fremtidsrettede trasévalget for et dobbeltspor gjennom Horten kommune, mener et politisk flertall bestående av Ap, FrP, Sp og V i fylkestinget....

Høringsuttalelser til RPBA

02.01.13. Fristen for å avgi høringsuttalelser til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) gikk ut ved nyttår. Jordvernforeningen avga sin uttalelse, men var ikke alene om å påpeke viktigheten at en...

Matkommunen Tønsberg

Tønsberg kommune rullerer kommuneplanen nå og har hatt samfunnsdelen på høring. Kommunen omtaler seg selv som "matkommunen" og følger opp flere viktige føringer fra RPBA om...

Formålsparagrafen til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. ...

Jordvernforeningen innledet på fagdag hos Norsk Jordforening på Ås

25.04.12. I mars arrangerte Norsk Jordforening fagdag om jordvern på Ås i Akershus. Amund Kind, sekretær i Jordvernforeningen i Vestfold, var en av innlederne og orienterte om erfaringer fra jordvernarbeidet i Vestfold....

Jordverngruppa møtte bonde- og miljøorganisasjoner

17.10.07. Den 19. september var ulike miljøorganisasjoner invitert sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag til et møte med jordverngruppa som er oppnevnt av Landbruks- og mat-departementet. Jordverngruppa som er ledet...

Jordvernforeningen er invitert til møte i Landbruks- og matdepartementet den 19. september

17.09.2007. Jordvernforeningen i Vestfold er invitert til et møte i Landbruks- og matdepartementet den 19. september. Bakgrunnen for denne invitasjonen er arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på virkemidler...