Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Jordvernkonferansen 2012; Matjord i grunnloven, RPBA og folks bevissthet!

26.10.12. Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) ønsker matjorda nevnt i grunnloven. Både fylkesmann, fylkeskommune, kommuner, utbyggere og næringa synes det er naturlig med et sterkt jordvern i Vestfold og ønsker forutsigbarheten som RPBA...

Masse folk på jordvernmøte!

Både innlederne og listetoppene som deltok i jordverndebatten var tydelig imponert over fremmøtet og engasjementet til de 150 som møtte opp på gårsdagens jordvernmøte i Stokke. De fremmøtte...

Jordvern Vestfold med flere høringsuttalelser

Den siste tiden har det vært mange kommuneplaner på høring. Jordvern Vestfold har fokus på at matjord ikke skal bygges ned og at nye plangrep i RPBA følges opp i...

Beitepatrulje på plass i Akershus og Østfold

22.05.06. Aktive husdyrbønder i Akershus og Østfold har tatt konsekvensen av gjengroingen og etablert Beitepatruljen BA. Selskapet skaffer tilleggsnæring for bønder gjennom utleie av beitedyr - ku, hest, sau og...

Fylkesmannen er bekymret for den årlige omdisponeringen av dyrket mark i Vestfold

19.04.06. Kulturlandskap og dyrket mark i Vestfold er under kontinuerlig press. Selv om både lokale og sentrale politikere har sagt at jordvernet bør styrkes, konstaterer Fylkesmannen med bekymring at den...

Kvikkleire kan stoppe planene om sentralkrematorium

01.12.06. Grunnundersøkelser viser at det er kvikkleire der det nye sentralkrematoriet for Vestfold og Telemark er planlagt på Seierstad.  Bondelagene og Jordvernforeningen ber om at planene stoppes ut...

Jordvern er et samfunnsansvar

23.04.09. - Jordvern er noe mer enn bare bondens interesser og må ses i sammenheng med klimakrise og global matforsyning. Vi har ikke mer enn de arealene vi har på...

Nå blir det egen jordvernforening i Telemark også!

18.03.11. Det er nå tatt initiativ til å stifte en jordvernforening i Telemark. Stiftelesmøtet er torsdag 24. mars kl. 1900. Møtested er Porsgrunn Rådhus, tredje etasje. Spre dette til alle jordvenner...

Er Jæren et godt forbilde i arealplanlegging?

12.10.11. Sist uke ble statistikk for omdisponering av matjord i perioden 2005-2010 offentliggjort. På listen over de 20 kommunene i landet som har omdisponert mest matjord...

Matjordvenner møtte Jernbaneverket

08.06.12. Jernbane mitt i matfatet og tvers over næringsarealene til bøndene engasjerer! Torsdag kveld inviterte Vestfold Bondelag til møte med prosjektleder for Vestfoldbanen, Terje Grennes fra Jernbaneverket for å diskutere hvordan ny...

Global Soil Week

30.11.12. Forrige uke ble det arrangert et verdensomspennende jordvernarrangement i Berlin, Global Soil Week. Mer enn 400 deltakere fra over 60 land deltok, så det viser at jordvern ikke bare...

Sandefjord kommune følger ikke opp RPBA

Sandefjord kommune jobber med å rullere kommuneplanen. Jordvern Vestfold må dessverre konstatere at respekten for RPBA er dårlig. De langsiktige grensene følges ikke og mye verdifull matjord foreslås nedbygd. Her...

Velkommen til møte om dialog og jordvern 24.mars

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole i Stokke tirsdag 24.mars. Dag Jørund Lønning kommer fra dialogforumet Jærsmiå i Rogaland og innleder rundt deres erfaringer med dialog...

Ny firefelts veg Bommestad – Sky

13.02.06. Statens Vegvesen, region sør, er igang med planlegging av ny firefelts E18 på strekningen Bommestad - Sky i Larvik Kommune. I den forbindelse er det foreslått å utrede 4...

Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 4. april

27.03.06. Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold holdes på Gullkrona, Statens Park, tirsdag 4. april. Årsmøtet avholdes i etterkant av åpent møte om "Landbrukets Kulturlandskap i endring", ca kl 20.30. Årsmøteinnkallingen er sendt...

Jordvernforeningen protesterer mot kommuneplan i Larvik

17.10.07. Jordvernforeningen i Vestfold v/ leder Olav Nordheim har skrevet brev til kommunestyret i Larvik hvor det protesteres på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Forslaget er fremmet i arealdelen i kommuneplan...

Jordvernkonferansen på Sandefjord Motorhotell 20. april 2009

12.05.09. - Jordvern er noe mer enn bare bondens interesser og må ses i sammenheng med klimakrise og global matforsyning. Vi har ikke mer enn de arealene vi har på...

Årsmøte i Jordvernforeningen torsdag 14.april på Borgheim ungdomsskole

31.03.11. Jordvernforeningen har i år valgt å legge sitt årsmøte til Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy. Valgkomiteens innstilling er klar og Rolf Berg har sagt seg villig til å stille som...

Fylkesmannen sier nei til nedbygging av matjord i Sande

15.02.12. Fylkesmannnen setter ned foten og og varsler innsigelse til boliger på dyrket mark og nei til Kornmagasin/teknisk sentral i Breivollveien av hensyn til jordvern i revidert forslag til kommuneplan i...

Grunnlovsforslag om jordvern fremmet

08.06.12. Dagfinn Høybråten (KrF) fremmet mandag 4. juni forslaget om å få vern av matjord inn i Grunnloven. Han får støtte fra stortingsrepresentanter fra både Senterpartiet og SV. ...