Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Årsmøte i Jordvernforeningen torsdag 14.april på Borgheim ungdomsskole

31.03.11. Jordvernforeningen har i år valgt å legge sitt årsmøte til Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy. Valgkomiteens innstilling er klar og Rolf Berg har sagt seg villig til å stille som...

Fylkesmannen sier nei til nedbygging av matjord i Sande

15.02.12. Fylkesmannnen setter ned foten og og varsler innsigelse til boliger på dyrket mark og nei til Kornmagasin/teknisk sentral i Breivollveien av hensyn til jordvern i revidert forslag til kommuneplan i...

Grunnlovsforslag om jordvern fremmet

08.06.12. Dagfinn Høybråten (KrF) fremmet mandag 4. juni forslaget om å få vern av matjord inn i Grunnloven. Han får støtte fra stortingsrepresentanter fra både Senterpartiet og SV. ...

Fikk jordverntips fra Vestfold og Akershus

07.12.12. Buskerudbyen Jordvernallianse gjennomførte i går sitt første årsmøte og har nå et formelt valgt styre og egne vedtekter. Gratulerer! Årsmøtet fikk høre erfaringer fra Vestfold Jordvernforening og hvordan Snøhetta har...

Takstmenn og matjord-venner frykter økt nedbygging med blåblå regjering

Både takstmann Erling Riis fra Sandefjord og jordvernforeningene i Rogaland og Vestfold frykter at varslede endringer fra den blåblå regjeringen vil føre til at matjord blir et investeringsobjekt...

Årsmøte med spennende faginnslag 27. mars

Onsdag 27. mars kl 18.30 arrangerer Jordvern Vestfold årsmøte i møterom Nord, på Gjennestad vgs i Stokke. Her kan du laste ned årsmøtepapirer. Innledningsvis blir det faginnslag hvor både Bane...

En tidsreise i norsk landskap

16.02.06. Nijos inviterer til fotoutstillingen "En tidsreise gjennom norsk landbruks- og arealpolitikk" på Norsk Landbruksmuseum, Ås i Akershus. Utstillingen varer fram til 26.mars. Utstillingen viser at vi stadig bygger bedre infrastruktur. Betong og...

Fotografiet skaper bevissthet om landskapsendringer

19.04.06. - Turistene på Hurtigruta sier det er så flott å se hvordan folk i Norge bor. Nå er arealene langs kysten i ferd med å gro igjen. Reiselivsnæringa har...

Kommunene underrapporterer nedbyggingen av dyrka jord

02.01.08. Kommunene er pålagt å rapportere omdisponering av jord til Statistisk Sentralbyrå. I fjor stod 267 kommunar som stod oppført med null dekar omdisponert jord etter at fristen hadde gått ut. SLF frykta...

Bioforsk setter igang et prosjekt om bærekraftig bruk av arealressurser i urbane områder

28.10.09. I fjor ble 14 945 dekar dyrka eller dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk. Statistikken viser at et fåtall kommuner står for nær halvparten av nedbyggingen. Statens...

Rainer Stange til åpent jordvernmøte på Nøtterøy 14. april

31.03.11. Jordvernforeningen i Vestfold er så heldige å få besøk av den profilerte landskapsarkitekten Rainer Stange på sitt åpne møte på Borgheim Ungdomsskole torsdag 14. april. Han er fra Ramnes,...

Minerydding = jordvern = mer mat!

21.10.11. Mange steder i verden ligger matjord brakk fordi sannsynligheten er stor for at det ligger landminer og klasebomber skjult i bakken. Bøndene tør rett og slett ikke bruke jordene!...

Stor økning i omdisponering av dyrka og dyrkbar mark

21.06.12. Etter flere år med nedgang i omdisponering av matjord, viser de endelige tallene fra KOSTRA at det ble omdisponert 352 daa dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2011,...

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold – RPBA

Mål, strategier og retningslinjer for RPBA i Vestfold er vedtatt og inneholder noen nye arealplangrep som forhåpentligvis vil ta bedre vare på matjorda. Prosessen har dessuten vist at...

Jordvernbrev til IKEA

 -Vi bygger ikke i Vestby hvis det går ut over matproduksjonen, har eiendomssjefen i IKEA uttalt i media. Jordvern Vestfold har nå sendt brev til IKEA hvor...

Over 100 på jordvernkonferanse i Porsgrunn

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. De over 100 fremmøtte fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus...

Møte med Øystein Dahle på Statens Park 11. juni

07.06.07. Vestfold Bondelag og Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Statens Park mandag 11. juni kl 19.00. Øystein Dahle holder foredrag om konskvensene av de globale miljøproblemene. Hva kan...

Geit mot gjengroing

22.05.06. Norge bruker store summer for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Men hvilke tiltak gir størst effekt - motorsag eller geit? – Beitedyr er et godt alternativ til mekanisk rydding,...

Ny E 18 Gulli – Langåker legger beslag på 530 dekar dyrket mark

22.02.07. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt uttalelse til Statens Vegvesen region sør vedr. kommunedelplan for ny E 18 GULLI - LANGÅKER. Planene for ny E 18 på denne strekningen medfører et...

Jordvern – viktig for vår eksistens

07.05.10. Norge kan ikke løse matforsyningsproblemene for hele verden, men vi kan bidra ved å verne om den dyrka og dyrkbare jorda vi har igjen, skriver Olav Nordheim i en...