Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Årsmøte i Jordvernforeningen torsdag 14.april på Borgheim ungdomsskole

31.03.11. Jordvernforeningen har i år valgt å legge sitt årsmøte til Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy. Valgkomiteens innstilling er klar og Rolf Berg har sagt seg villig til å stille som...

Fylkesmannen sier nei til nedbygging av matjord i Sande

15.02.12. Fylkesmannnen setter ned foten og og varsler innsigelse til boliger på dyrket mark og nei til Kornmagasin/teknisk sentral i Breivollveien av hensyn til jordvern i revidert forslag til kommuneplan i...

Grunnlovsforslag om jordvern fremmet

08.06.12. Dagfinn Høybråten (KrF) fremmet mandag 4. juni forslaget om å få vern av matjord inn i Grunnloven. Han får støtte fra stortingsrepresentanter fra både Senterpartiet og SV. ...

Fikk jordverntips fra Vestfold og Akershus

07.12.12. Buskerudbyen Jordvernallianse gjennomførte i går sitt første årsmøte og har nå et formelt valgt styre og egne vedtekter. Gratulerer! Årsmøtet fikk høre erfaringer fra Vestfold Jordvernforening og hvordan Snøhetta har...

Takstmenn og matjord-venner frykter økt nedbygging med blåblå regjering

Både takstmann Erling Riis fra Sandefjord og jordvernforeningene i Rogaland og Vestfold frykter at varslede endringer fra den blåblå regjeringen vil føre til at matjord blir et investeringsobjekt...

Velkommen til møte om dialog og jordvern 24.mars

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole i Stokke tirsdag 24.mars. Dag Jørund Lønning kommer fra dialogforumet Jærsmiå i Rogaland og innleder rundt deres erfaringer med dialog...

Vestfolds “lille grønne”

13.04.10. Vestfolds "Lille Grønne" er en håndbok i arealforvaltning som er utarbeidet som resultat av et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Vestfold Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold. Håndboka omtaler...

Jordvernet skal innarbeides i Nasjonal transportplan

27.03.07. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen sier at jordvern skal innarbeides som et overordnet kriterium i Nasjonal transportplan. -Jordvern vil være et viktig hensyn i den fremtidige utbyggingen av infrastruktur her i...

Geit mot gjengroing

22.05.06. Norge bruker store summer for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Men hvilke tiltak gir størst effekt - motorsag eller geit? – Beitedyr er et godt alternativ til mekanisk rydding,...

Ny E 18 Gulli – Langåker legger beslag på 530 dekar dyrket mark

22.02.07. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt uttalelse til Statens Vegvesen region sør vedr. kommunedelplan for ny E 18 GULLI - LANGÅKER. Planene for ny E 18 på denne strekningen medfører et...

Jordvern – viktig for vår eksistens

07.05.10. Norge kan ikke løse matforsyningsproblemene for hele verden, men vi kan bidra ved å verne om den dyrka og dyrkbare jorda vi har igjen, skriver Olav Nordheim i en...

Rainer Stange til åpent jordvernmøte på Nøtterøy 14. april

31.03.11. Jordvernforeningen i Vestfold er så heldige å få besøk av den profilerte landskapsarkitekten Rainer Stange på sitt åpne møte på Borgheim Ungdomsskole torsdag 14. april. Han er fra Ramnes,...

Minerydding = jordvern = mer mat!

21.10.11. Mange steder i verden ligger matjord brakk fordi sannsynligheten er stor for at det ligger landminer og klasebomber skjult i bakken. Bøndene tør rett og slett ikke bruke jordene!...

Stor økning i omdisponering av dyrka og dyrkbar mark

21.06.12. Etter flere år med nedgang i omdisponering av matjord, viser de endelige tallene fra KOSTRA at det ble omdisponert 352 daa dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2011,...

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold – RPBA

Mål, strategier og retningslinjer for RPBA i Vestfold er vedtatt og inneholder noen nye arealplangrep som forhåpentligvis vil ta bedre vare på matjorda. Prosessen har dessuten vist at...

Jordvernbrev til IKEA

 -Vi bygger ikke i Vestby hvis det går ut over matproduksjonen, har eiendomssjefen i IKEA uttalt i media. Jordvern Vestfold har nå sendt brev til IKEA hvor...

Tønsbergs varaordfører ble utfordret på Gulli-saken

11.11.08. Varaordfører i Tønsberg, Petter Berg, var en av flere ordførere som var invitert til debattmøtet om jordvern på Gjennestad. Berg sa at Tønsberg Kommune har et bevisst forhold til hvordan...

Jordvernkonferanse i Moss 22. april

01.04.08. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen inviterer til nasjonal jordvernkonferanse i Moss 22. april. Konferansen blir lagt opp med foredrag, spørsmål fra salen og paneldebatt. Følgende innledere blir med: administrerende...

Fylkeslandbruskstyret har flere innsigelser til kommuneplan for Tønsberg

05.12.07. Fylkeslandbruksstyret har flere innsigelser til kommuneplanen for Tønsberg 2008-2020. Fylkeslandbruksstyret har blant annet innsigelse til utlegging av et område ved Tvervedveien til boligformål, til omdisponering av over 200 daa...

Her kan du se bilder fra Seierstad

01.12.06. Jordene som blir berørt av krematorieplanene på Seierstad er på tilsammen 78 dekar. Jordarten består av siltig finsand hvor det dyrkes poteter, gulrøtter og korn. Erik Seierstad har tatt...