Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Kampen om arealene – 5.mars

KS og LMD inviterer til areal- og jordvernkonferansen "Kampen om arealene" i Oslo torsdag 5.mars. Sylvi Listhaug kommer og det blir fokus på ny jordvernstrategi, aktiv planlegging og fortetting med...

Utbygging Borgheim Vest = mindre mat til deg!

21.01.11. Ole Christen Hallesby, landbruksøkonomisk rådgiver og bosatt på Nøtterøy, har latt seg provosere av utbyggingsplanene på Borgheim Vest. Han har satt opp en del regnestykker på hvor mye mindre mat...

Årsmøte i Jordvernforeningen 18. mars

09.03.09. Årsmøte i Jordvernforeningen holdes på Gjennestad Gartnerskole etter det åpne møtet onsdag 18. mars. Behandling av årsmøtesaker, valg og forslag til endring av vedtektene. Saker som ønskes tatt opp sendes styret...

Regjeringen innskjerper jordvernet

22.02.06. I et felles brev til kommuner og fylker innskjerper landbruks- og matministeren og miljøvernministeren jordvernet. Statens landbruksforvaltning får anledning til å fremme innsigelse mot kommunale arealplaner. Les mer...

Den beste jorda er mest utsatt

02.04.08. Norge er et av landene i verden med minst dyrka jord. Jordbruksarealene i Norge utgjør kun 3 % av totalt landareal, mens de i verden forøvrig utgjør 10% av...

Stortinget har vedtatt ny jordvernstrategi

NASJONAL JORDVERNSTRATEGI  Årlig omdisponering av matjord skal reduseres til 4000 daa.   ...

Norges Bondelag med egen jordvernstrategi

29.06.11. Denne uken hadde Jordvernforeningen i Vestfold og Vestfold Bondelag besøk av Mina Mjærum Johansen fra Norges Bondelag. Hun har fått ansvaret for å utarbeide en jordvernstrategi for Norges Bondelag og ønsket å høre...

Hvilke samfunnsinteresser er viktigere enn jordvern ?

12.05.09. Spørsmålet om hvilke samfunnsinteresser som er viktigere enn jordvern var hovedtema for jordvernkonferansen i Sandefjord i slutten av april. Plansjef i Horten, Tore Rolf Lund, sa i sitt innlegg at alle...

Omdisponering av 320 dekar matjord er 320 dekar for mye !

14.06.07. For året 2006 ble det i Vestfold omdisponert 320 dekar dyrka og dyrkbar jord. Jordvernforeningen i Vestfold mener det er 320 dekar for mye skriver foreningens leder Olav Nordheim i...

Tall for omdisponering av dyrket mark i Vestfold

07.06.07. Fylkesmannen i Vestfold har laget en oversikt over avgangen av dyrket mark i de ulike kommuner over flere år. Denne statistikken er fullstendig til og med 2005, og vi...

Jordvern tema på Kontaktkonferansen mellom regjeringen og fylkeskommunene

− Skal vi nå målet, er vi nøyd til at andre enn landbruks- og matministeren og Stortinget er opptatt av jordvern. Kommunepolitikarar, fylkespolitikarar. Alle må faktisk vise gjennom handling og...

Vestfold er representert i nasjonal jordverngruppe

30.08.11.  Rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag skal delta i ei prosjektgruppe oppnevnt av styret i Norges Bondelag.  Gruppa skal innen 1. februar 2012 legge fram et forslag til hvilke grep...

Bærekraftig arealpolitikk Vestfold – Hvor høyt prioriteres jordvernet?

11.11.10. Onsdag 17. november kl 18.00 inviterer Jordvernforeningen i Vestfold til åpent møte i Skjeestua i Stokke. Temaet er den nye fylkesplanen Bærekraftig arealpolitikk Vestfold og hvordan jordvernet prioriteres i...

Olav Nordheim hevder at Veivesenet sløser med matjord

02.04.07. Statens Vegvesen bruker prima matjord i veganlegget på nye E18. Det er uansvarlig sløsing med en ikke-fornybar ressurs, sier Olav Nordheim i Jordvernforeningen. Nationen...

Sandefjord, Larvik og Re bygger ned mest jord i 2007

20.06.08. Tall for omdisponering av dyrka mark i 2007 viser at Sandefjord, Larvik og Re topper statistikken. Tidligere er det bykommunene som har dominert statistikken alene. Nå ser vi at...

Buskerud jordvernallianse

Stadige hyppigere politiske tilsagn til omdisponeringer av dyrka mark, samt planlegging av flere større utbygginger der dyrket eller dyrkbar jord ville bli nedbygd, gjorde det nødvendig å etablere en jordvernforening i området...

Åpent møte i Jordvernforeningen mandag 16. april

30.03.12. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte i amfiet på Gjennestad vgs i Stokke mandag 16. april kl. 18.30. Skal vi jobbe videre for lovfestet vern av matjord eller er det viktigere...

Hvordan påvirke lokal arealforvaltning?

06.12.06. Kommunene har etterhvert fått større ansvar for arealplanleggingen. Det virker inn på hvordan bøndene som grunneiere kan påvirke beslutningene om hvordan arealene skal brukes. Norges Bondelag har laget et...

Høring på rapporten “Klimaskifte for jordvernet”

20.06.08. Rapporten er fyldig og forslagene til nye virkemidler er i hovedsak meget bra, men noen av de foreslåtte virkemidlene kan skjerpes ytterligere skriver Jordvernforeningen i sin uttalelse til Landbruks-...

Jordvernforeningen vil stramme inn virkemidlene

26.06.08. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det bleomdisponert hele 946 dekar dyrka og dyrkbar mark i Vestfold i 2007. Altså nærmere en tredobling fra 2006. Jordvernforeningen er...