Hva jobber vi med i Jordvern Vestfold?

Vern av matjorda er i vinden som aldri før og det bygges ned mindre matjord i Norge i dag enn for noen år siden. Det er gledelig og et resultat av systematisk jordvernarbeid. Sammen må vi fortsette dette arbeidet – Vi blir stadig flere mennesker som trenger mer mat. Nedbygd matjord gir ingen mat!

Her er noe av det Jordvern Vestfold har jobbet med de siste årene (klikk på linken for å se bilder og lese mer fra de ulike aktivitetene:

Her er bilder fra noen av aktivitetene fra tidligere år:

 

 

Innlederne og dialogpartnere fikk hvert sitt kvadratmeterbrød

I mars 2015 arrangerte vi "Dialog – for et bedre jordvern" på Gjennestad vgs i Stokke i forkant av årsmøtet. Hovedinnleder var professor Dag Jørund Lønning som er prosjektleder for Jærsmiå i Rogaland. Aktuelle dialogpartnere i Vestfold kommenterte og rundt 70 personer møtte opp. 

 

Svend Aage Petersen Årets matjordpris 2015

Vi startet med å dele ut årets jordvernpris i 2015. Tidenes første prisvinner ble Svend Aage Petersen som dro igang og ledet aksjonsgruppa Knutepunkt Horten Vest i starten.  

 

I det hele tatt har vi brukt mye tid de siste årene på å bevisstgjøre BaneNor på verdien av matjorda i Vestfold. Vi var med i nevnte Knutepunkt Horten Vest for å synliggjøre at ny togtrasé via "Skoppum Vest" både ivaretar matjorda og gir de beste muligheter for framtidig knutepunktutvikling i Hortensregionen. Jordvern Vestfold har vært bidragsytere til begge mulighetsstudiene for Skoppum som arkitektkontoret Snøhetta har utarbeidet og presentert, senest 24.mai og deltatt på infomøter og arbeidsseminar i regi av Jernbaneverket. 17. februar 2016 vil Jernbaneverket presentere sin endelige anbefaling av trasé og stasjonsplassering i Horten.

 

Kåre Pettersen  tildeler prisen til Jordvern Vestfold v Sigbjørn og Amund

I 2015 mottok vi Vestfold Venstres miljøpris.

 

Overlevering av 5000 underskrifter til Stortinget

Jordvern Vestfold har tatt initiativ til flere opprop og fellesaksjoner utenfor Stortinget i forbindelse med ny nasjonal jordvernstrategi. Her overleverer daværende leder, Vidar P. Andresen oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå! hvor vi fikk inn og overlevert 5000 underskrifter til Næringskomitéen på Stortinget før de avga sin innstilling til ny nasjonal jordvernstrategi. Om det hjalp? En enstemmig næringskomité har i hvert fall innstilt på at årlig nedbygging av matjord skal reduseres med 1/3, fra 6000 til 4000 daa. De har også bedt regjeringen om å utrede flere spennende tiltak.

 

 

Jon Randby Siri Svendgaard Stokke Vidar P Andresen foran fullsatt sal

Her fra et tidliger åpent høstmøte  Brød eller asfalt? – et møte om matjord og jordflytting med innlegg fra Siri Svendgaard –Stokke, NIBIO, Jon Randby, Fylkesmannen i Vestfold og Matilde Angeltveit, Natur og Ungdom. Vi fylte salen og det var mange lokalpolitikere til stede.

 

 

 Ungdommen og stortingsrepresentant Pål Farstad (V) rundt kvadratmeterbrødet

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) og ungdommen rundt kvadratmeterbrødet under høstmøtet 2014.

 

Kvadratmeteren

Dag N. Kristoffersen, Hans Hilding Hønsvall, Erling Lae, Rolf Berg og Dagfinn Høybråten rundt Kvadratmeteren, høsten 2012

 

Daværende samferdselsminister Marit Arnstad besøkte Jordvern Vestfold

Daværende samferdselsminister Marit Arnstad besøkte Jordvern Vestfold og...

 

Åpning av valgkampen med stortingskandidatene fra Vestfold i paneldebatt August 2013

...åpning av valgkampen med stortingskandidatene fra Vestfold i paneldebatt i august 2013.

 

Christian A. Smedshaug fra AgriAnalyse og Maria Svaland fra arkitektkontoret Snøhetta var også innledere og gjorde seg fortjent til Kvadratmeter-brødet

Christian A. Smedshaug fra AgriAnalyse og Maria Svaland fra arkitektkontoret Snøhetta var også innledere og gjorde seg fortjent til Kvadratmeter-brødet.

 

Tidligere forsvarsjef Harald Sunde og fylkesberedskapssjefJan H Kaiser får hvert sitt kvadratmeterbrød av Rolf Berg

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde og fylkesberedsskapssjef Jan H. Kaiser deltok sammen med Einar Sissener fra eiendomsselskapet AS Thor Dahl og ordførerne Petter Berg i Tønsberg og Karl Einar Haslestad i Sande på vårt åpne møte våren 2014.

 

Hvorfor jobbe for å ta vare på matjorda? 

  • Etisk. Globalt og nasjonalt kommer det jevnlig beregninger som viser at stor befolkningsvekst medfører behov for mer mat. I følge FAO lever allerede 1 milliard mennesker under sultgrensen. God arealforvaltning med godt forankret jordvern og behov for mer dyrkingsareal er derfor viktigere enn noen gang.  Begrepet "Tenke globalt og handle lokalt" må gjelde særlig på dette området.
  • Matvaresikkerhet. I den ny landbruks- og matmeldinga som Stortinget vedtok i vår slås det fast at matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten, dvs. om lag 1 % årlig. Da trenger vi all dagens matjord og mer nydyrking!
  • Vestfold har et særlig ansvar. Vi har landets beste matjord og forutsetning for matproduksjon.

Vi trenger flere matjord-venner! Verv et medlem så skaffer du en viktig alliansepartner! 

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg