Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

En allianse av ulike organisasjoner

Jordvernalliansen i Hedmark består av 11 organsiasjoner, men vi kan gjerne bli flere! Hvis interessert - ta kontakt! ...

Vil ha vernebestemmelse for dyrka jord

22.04.08. Jordvern: For å få et sterkere jordvern vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen: - Innføre lovhjemmel for vern av jordressurser.- Lage nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern.- Følge opp kommunenes praksis...

Summen av alle små vedtak…

Jordvern Vestfold er i anledning FNs internasjonale år for matjorda blitt intervjuet av ØstlandsPosten. Intervjuet er gjengitt i flere vestfoldaviser. -Det er mange som prinsippielt er for...

Årsmøte 4.april 2006

23.05.06. Årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold ble avholdt på Gullkrona, Statens Park, den 4. april. Møtet ble avholdt i etterkant av det åpne møtet hvor Oskar Puschmann holdt foredrag og...

Vil kjempe for grønnsakjorda på Seierstad

12.07.06. Det går ikke an å ta den flotte dyrkede marka, mener en av grunneierne, Hans Johan Kvist, og forpakter Erik Seierstad. Begge vil gjøre alt de kan for at det...

Fakkeldemonstrasjon i Trondheim

Midt i rushtrafikken tirsdag morgen aksjonerte flere organisasjoner for vern av matjorda like ved Ikea på Leangen. Aksjonen er et direkte tilsvar til Listhaug og hennes ja til å bygge...

Buskeruds landareal

Buskerud er som et Norge i miniatyr. Fylket strekker seg fra Oslofjordens vestside opp til sentrale fjellområder. Fylket har kystlinjer, byområder, daler, skogsområder og fjell og grense til hele åtte andre fylker. 4,4% er...

Hedmark er et viktig jordbruksfylke

Hedmark er landets største jordbruksfylke, målt i antall dekar dyrket jord. I 2015 hadde Hedmark drøyt 1 million dekar i drift.   ...

Ytterligere 24 daa dyrket mark planlegges bygget ned i Hof

22.02.10 Det er varslet oppstart av reguleringplanarbeid for boligbygging på Kolstadjordet i Hof. Dette berører 24 da dyrka mark. Jordvernforeningen kjenner til at det fra før finnes ca 200 regulerte boligtomter i Hof...

Velkommen til møte om dialog og jordvern 24.mars

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole i Stokke tirsdag 24.mars. Dag Jørund Lønning kommer fra dialogforumet Jærsmiå i Rogaland og innleder rundt deres erfaringer med dialog...

Protokoll fra årsmøtet 26. mars 2008

30.03.08. Årsmøtet i Jordvernforeningen valgte Anne Berit Finden, Holmestrand og Rolf Berg, Horten inn i styret. Olav Nordheim, Hedrum ble gjenvalgt som leder. Nordheim fikk blomster og rosende ord for...

Grådige matjordslukere

19.03.08. Jordvernforeningen mener at matjord skal brukes til å produsere mat på. Nedbygd jord i Vestfold kan i svært liten grad erstattes av nydyrking, men betyr økt import, mindre verdiskaping...

Se byene vokse

Gamle flybilder viser hvordan byene har spist opp dyrket jord de siste femti åra. Nye kart på nett viser hvor den dyrkbare jorda er. Se en...

Stortinget har vedtatt ny jordvernstrategi

NASJONAL JORDVERNSTRATEGI  Årlig omdisponering av matjord skal reduseres til 4000 daa.   ...

Åpent møte 15. april. Statssekretær Ola T Heggem kommer – kommer du?

08.04.10. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte under temaet "Jordvern - hvem har ansvaret?". Vi er så heldige å få besøk av statssekretær i LMD, Ola T. Heggem i...

Jordvern handler om politisk bevisshet og handlingsvilje

10.11.08. - Jordvern handler om politisk bevisshet og handlingsvilje, sa Nils Henning Hontvedt på Gjennestad torsdag kveld. Hontvedt, som er ordfører i Horten og leder i KS i Vestfold, innrømmet at han...

Bondelaget og Jordvernforeningen krever at krematorieplanene stoppes

30.11.06. Ekstremt aktiv kvikkleire i grunnen kan stoppe planene om nytt krematorium på Seierstad, samtidig som bondelagene og Jordvernforeningen ber om at planene legges på hylla. Les i ØP...

En stor seier for jordvernet!

En samlet næringskomité på Stortinget ble før påske enige om at det skal utarbeides en strategi for å styrke jordvernet. Det var Venstre som fremmet forslaget og NRK har hatt intervju med en fornøyd...

-Ikke nedbygging av Skjærsnesjordene så lenge jeg er ordfører!

19.01.12. –Det blir ingen Brunstad-utvidelse på landbruksarealet på Skjærsnes så lenge jeg er ordfører. Erlend Larsen (H) fikk applaus fra en fullstappet kommunestyresal da han kom med dette utsagnet på...

Lokalt sjølstyre – en trussel for jordvernet ? Åpent møte 6. november

28.10.08. Jordvernforeningen i Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold inviterer til åpent møte torsdag 6. november kl. 19.00. på Gjennestad Gartnerskole. Møtet setter fokus på at kommunene har fått overført myndighet til...