Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Årets Jordvernpris 2018 til Einar Sissener

Einar Sissener mottok i går Årets Jordvernpris 2018 for han grundige og utholdende arbeid i kampen mot nedbygging av Mojordene spesielt, samt å påvirke arealpolitikken i...

Årsmøte 2018 Jordvern Vestfold 21.mars

Jordvern Vestfold har nå sendt ut årsmøteinnkalling til alle medlemmer. Årsmøtet er 21.mars kl 19 på Gjennestad Gartnerskole i Stokke. Det blir også et spennende faginnslag. Årsmøtepapir ligger til nedlasting under...

Forventer en strammere jordvernstrategi

Næringskomiteen på Stortinget vedtok tirsdag å be regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Jordvernforeninger og- allianser forventer et skjerpet jordvern og en konkretisering om...

JV har møtt flere kommuner og Vestfold Fylkeskommune

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. I høst og vinter har vi derfor gjennoført...

Viktige ting må på plass før revidert RPBA

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold er under revisjon. Vestfold Bondelag og Jordvern Vestfold har vært på flere ulike revisjonsmøter og skjerpet vern av...

Nå er vi smartere!

Sist uke bidro Jordvernforeningen i Telemark, Jordvernalliansen i Buskerud og Jordvern Vestfold under kurset Smartere påvirkning og arealforvaltning (les mer her). Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde...

Jordvenner møtte Stortinget

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir...

Positivt om jernbane og jordvern

Jordvern Vestfold siktet høyt, men traff godt da de sist uke inviterte til jakten på den gode løsningen for både InterCity og hensynet til matjorda. En...

Nasjonal jordvernpris til Vestfold

Vestfold Fylkeskommune er tildelt Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med vern av matjordareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens...

Velkommen til åpent jordvernmøte 1.november!

" Jakten på den gode løsningen! - Ny InterCity og hensynet til matjorda" er tema som tas opp når Jordvern Vestfold inviterer til åpent jordvernmøte i...

Gratulerer med dagen!

I dag, 25.august 2017, er det nøyaktig 20 år siden Einar Sissener inviterte til oppstartsmøte for Jordvernforeningen i Vestfold. Det markeres med helsides annonse i flere...

Boligbygging på dyrka jord på Torød

I et innlegg i TB sist uke tar Sigbjørn Fjærvoll et oppgjør med "gamle synder" - er det riktig at matjord som har ligget ubenyttete som...

Sigbjørn Fjærvoll ble gjenvalgt

Årsmøte i Jordvern Vestfold ble arrangert like etter det åpne jordvernmøtet og ble gjennomført uten dramatikk :) Årsmeldingen og diskusjonen rundt arbeidsplanen viser at foreningen er aktiv. Sigbjørn Fjærvoll ble...

Ja, smart sentrumsutvikling kan redde både kommuneøkonomi og matjorda!

Dette må kunne sies å være konklusjonen etter at Michael Fuller-Gee (sjefsarkitekt i Arendal), Geir Viksand (rådmann i Tønsberg) og Hans Hilding Hønsvall (utvalgsleder og fylkespolitiker, KrF) delte sine...

Dialogmøter med kommuner

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. For å skape større bevissthet rundt jordvern og...

Jordvernsak i Horten til Sivilombudsmannen

Jordvern Vestfold er svært kritiske til etablering av næringsareal på Kopstad. Både prosessen som har ledet til vedtatt nedbygging og selve vedtaket. Nå er saken sendt...

Årets Jordvernpris i Vestfold til KHV og Horten kommune

Jordvern Vestfold har delt ut Årets Jordvernpris 2017 til Knutepunkt Horten Vest (KHV) og Horten kommune for deres innsats til beste for matjord i forbindelse med valg...

Årsmøte i Jordvern Vestfold 6.april

Årsmøte i Jordvern Vestfold avholdes umiddelbart etter det åpne møtet torsdag 6. april i Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, ca kl 20.30. Årsmøtepapirer kan lastes ned under "les mer" etter hvert som de...

Åpent møte 6. april – Kan smart sentrumsutvikling redde matjord og kommuneøkonomi?

Jordvern Vestfold inviterer til møte på Gjennestad gartnerskole 6. april kl 18.00. Alle er velkommen og tema bør være særlig interessant for lokalpolitikere, rådmenn og arealplanleggere som kan få tips...

CIVITAS anbefaler ny parallell kanalbru

I går lanserte CIVITAS sin vurdering av ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg etter oppdrag fra Naturvernforbundet og Jordvern Vestfold. De anbefaler alternativet med parallell kanalbru...