Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Folkemøte med Areal som tema i Sandefjord – Matjorda står sterkere

-Vi kan justere arealpolitikken når vi skal rullere kommuneplanen i den nye storkommunen, sa ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch på folkemøtet i Sandefjord torsdag kveld....

MDG vil merke boliger som er bygget på matjord

I går lanserte Miljøpartiet de Grønne idéen om en merkeordning så folk skal vite om boligen de kjøper er bygd på matjord. -Håpet er at huskjøperen skal...

Jordvern Vestfold besøkte partienes stander

Styret i Jordvern Vestfold har tatt mål av seg til å treffe flest mulig lokalpolitikere før valget. Lørdag bar det ut på partienes stander. -Det var stor interesse for...

Hva sier valgprogrammene til fylkespartiene i Vestfold om jordvern?

I vedlagte folder kan du se hvordan jordvern er behandlet i fylkespartienes valgprogrammer og hvorfor vern av matjorda er en viktig sak i den lokale valgkampen: ...

Årets miljøpris til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er tildelt Vestfold Venstres Miljøpris 2015. Overrekkelsen fant sted på FNs Miljødag 5. juni under et arrangement på Cafe Gul i Horten. De fremmøtte fikk...

Kampen står lokalt!

Jordvern Vestfold var fredag, på Verdens miljødag, invitert til Vestfold Venstre for å snakke om sitt arbeid, om FNs internasjonale år for jordsmonn og om kampen for matjorda....

Ble som fryktet

-Jordvern Vestfold er ikke overrasket, men slår fast at regjeringens jordvernstrategi ikke er offensiv nok på jordvernets vegne, sier leder Vidar P. Andresen i en kommentar....

Dialog – for et bedre jordvern

Jordvern Vestfold jobber for et bedre lovhjemlet vern av matjorda. Forrige uke lot de derimot den ballen ligge og inviterte til åpent møte om jordvernet kan styrkes...

Jordvernforeningen med flere høringsuttalelser

18.02.11. Jordvernforeningen i Vestfold har nylig sendt høringsuttalelser til rullering av kommuneplaner på Nøtterøy og i Holmestrand, samt til planprogram for delplan 4 og 5 i regional plan Bærekraftig Arealpolitikk...

Årets matjordpris i Vestfold tildelt Svend Aage Petersen

For første gang i historien delte Jordvern Vestfold sist uke ut Årets Matjordpris under det åpne møtet om dialog og jordvern på Gjennestad. Svend Aage Petersen fra Nykirke...

Årsmøte i Buskerud jordvernallianse 2014

Buskerudbyen jordvernallianse avholdt årsmøte 3.desember 2014 på Renskaug vertsgård i Lier. På årsmøtet ble Kirsti Marie Lager Lyngås gjenvalgt.     ...

Jordvern ikke lenger bare et tema for spesielt interesserte

08.01.08. Jordvern har hittil vært et tema for spesielt interesserte. Store arealer med verdifull matjord er lagt under betong og asfalt. Ofte til protester bare fra en enkelt bonde, som...

Håkon Fæste kommenterer jordvern og Bakkejordene i Jarlsberg Avis

02.05.07. Med henvisning til at Jarlsberg avis tok opp Bakkejordene i en lederartikkel skrev Håkon Fæste, som er styremedlem i Jordvernforeningen, et innlegg til avisa. Her skriver han blant annet at...

Jordvernforeningen på samrådsmøte med Brekk

25.03.10. Jordvern! Jordvern! Jordvern! sa Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold. - Vi kan ikke fortsette å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner, poengterte han, og skreiv for sikkerhets skyld jordvern...

Engasjert fylkesmann og gode erfaringer fra Rogaland

20.11.10. Tidligere denne uka arrangerte Jordvernforeningen et møte om jordvern i Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold. Fylkesmann Erling Lae var en av innlederne og han var krystallklar på at vi må fortsette å...

Jordvernforeningen med høringsuttalelse til Horten kommune

03.06.11. Horten kommune rullerer nå sin kommuneplan. Det foreslås bygd ned 560 daa dyrka og dyrkbar mark! Jordvernforeningen benytter anledningen til å minne ordfører Hontvedt om hva han uttalte i Gjengangeren...

Vinne hjerter for jordvern

17.04.12. Fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF) fikk plutselig en hatt ekstra da Jordvernforeningen i Vestfold mandag kveld arrangerte åpent jordvernmøte. Han var utfordret til å si litt om hvordan Fylkeskommunen oppfatter "jordverntemperaturen" ute i fylket i arbeidet...

Erna Solberg og Roar Flåthen helt på jordet?

24.08.12. Erna Solberg (H) og LO-leder Roar Flåthen har begge gjort seg bemerket i det siste ved å uttale at matjorda må vike for boligbygging. Det har skapt reaksjoner. ...

Sammendrag av Snøhettas mulighetsstudie

Snøhetta presenterte i april mulighetsstudiet Drømmebyen Horten for nærmere 500 stykker på Høgskolen på Bakkenteigen. Nå kan interesserte laste ned et kort sammendrag med hovedpunkter og skisser under...

Krystallklar Harald Sunde om jordvern og samfunnssikkerhet

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde var tidligere i vår invitert av Jordvern Vestfold til å innlede om matproduksjonens plass i vår totalberedskap. De fremmøtte lot seg imponere over Sundes oversikt...