Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Konkurranse – spill inn gode jordverneksempler!

I forbindelse med markeringen av verdens jorddag og FNs jordår 2015 i Oslo 4. desember, ønsker jordvernforeningene å bruke kraften i de gode og positive eksemplene. ...

Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00...

Støtt oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå!

Jordvernorganisasjonene i Norge oppfordrer alle til å skrive under på oppropet Stopp nedbygging av matjorda - nå! FN har utpekt 2015 til Year of Soil - Verdens...

Krav om langt strengere jordvernmål

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre...

MDG vil merke boliger som er bygget på matjord

I går lanserte Miljøpartiet de Grønne idéen om en merkeordning så folk skal vite om boligen de kjøper er bygd på matjord. -Håpet er at huskjøperen skal...

Årets miljøpris til Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold er tildelt Vestfold Venstres Miljøpris 2015. Overrekkelsen fant sted på FNs Miljødag 5. juni under et arrangement på Cafe Gul i Horten. De fremmøtte fikk...

Skuffende jordvernstrategi – Stortinget har utsatt behandlingen til høsten

H og FrP leverer en tannløs jordvernstrategi uten nye virkemidler og med en målsetting om å bygge ned 1000 daa mer matjord enn hva som ble bygd ned i fjor! De...

Generell, upresis og svært lite konkrete tiltak – utsatt behandling

Regjeringens jordvernstrategi er generell, upresis og svært lite konkret på tiltak og virkemidler. Den er til lite hjelp for kommuner og fylker, og gir ingen forventningsavklaring, slik det blant annet...

Jordvern Oslo og Akershus stiftet

Jordvern Oslo og Akershus ble stiftet 26. februar 2015. Interimstyret håper på oppslutning fra mange som ser at å ta vare på matjorda er en samfunnssak – ikke bare en...

Jordvern på politikkseminar

AgriAnalyse arrangerte onsdag 26.august politikkseminar Norske arealer, bruk og vern – Kommunale dilemma på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret var et ledd i markeringen av FNs internasjonale jordår 2015 og...

2015 er det internasjonale jordåret

FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret. Målet med Det internasjonale jordåret er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning og å sette fokus...

-Bra at næringskomitéen er opptatt av matjorda!

Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen, er glad for at Næringskomitéen igjen påpeker at regjeringen må utarbeide en helhetlig jordvernstrategi. Dette kom nemlig fram da komitéen i...

Planer for E 18 utbygging i Vestfold

Planene for utbygging av E 18 i Vestfold finner du hos Statens Vegvesen, her ...

Åpent møte i Jordvernforeningen mandag 16. april

30.03.12. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte i amfiet på Gjennestad vgs i Stokke mandag 16. april kl. 18.30. Skal vi jobbe videre for lovfestet vern av matjord eller er det viktigere...

Årsmøte i Jordvernforeningen 18. mars

09.03.09. Årsmøte i Jordvernforeningen holdes på Gjennestad Gartnerskole etter det åpne møtet onsdag 18. mars. Behandling av årsmøtesaker, valg og forslag til endring av vedtektene. Saker som ønskes tatt opp sendes styret...

Regjeringen innskjerper jordvernet

22.02.06. I et felles brev til kommuner og fylker innskjerper landbruks- og matministeren og miljøvernministeren jordvernet. Statens landbruksforvaltning får anledning til å fremme innsigelse mot kommunale arealplaner. Les mer...

Den beste jorda er mest utsatt

02.04.08. Norge er et av landene i verden med minst dyrka jord. Jordbruksarealene i Norge utgjør kun 3 % av totalt landareal, mens de i verden forøvrig utgjør 10% av...

Jordvernallianse i Oslo og Akershus? Møte 11.desember

Onsdag 11.desember inviteres matjordvenner i Oslo og Akershus til møte i Lillestrøm. Målet er å få dannet en jordvernallianse i Oslo og Akershus. Det blir innledninger fra både ungdom,...

Når skal et tiltak konsekvensutredes ut fra jordvernhensyn ?

Du kan følge denne linken til miljøverndepartementets veileder med  retningslinjer for konsekvensutredning når det gjelder dyrka jord: http://www.dep.no/md/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/022041-120025/hov008-bn.html#hov8   Det er også nyttig informasjon her: http://odin.dep.no/lmd/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/020021-120026/hov004-bn.html ...

Vinne hjerter for jordvern

17.04.12. Fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF) fikk plutselig en hatt ekstra da Jordvernforeningen i Vestfold mandag kveld arrangerte åpent jordvernmøte. Han var utfordret til å si litt om hvordan Fylkeskommunen oppfatter "jordverntemperaturen" ute i fylket i arbeidet...