Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Årsmøte i Jordvern Vestfold 26. mars

Jordvern Vestfold innkaller til årsmøte i etterkant av det åpne jordvernmøtet med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Her kan du laste ned innkalling og årsmøtepapirer. ...

Årsmøte og 10-årsjubileum 26. mars

11.03.08. Jordvernforeningen ble stiftet høsten 1997. Det første ordinære årsmøtet ble avholdt 31. mars 1998. Jordvernforeningens 10-årsjubileum blir markert i forbindelse med årsmøtet og det åpne møtet på Grønt Fagsenter, Gjennestad...

Bedre tider for jordvern i matjordfylket

10.01.12. I forkant av valget i høst ble leder Rolf Berg intervjuet av Nationen, det samme ble Åsmund Bjertnæs fra Bevar Grønne Nøtterøy og ordfører Jonstang. Les artikkelen her...

Vil ha bedre tall for nedbygging av dyrket mark

16.01.07. Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet vil ha bedre tall for nedbygging av dyrka jord.- Kommunene har et stort ansvar, både for å sikre reduksjon i omdisponering...

Menighetsråd engasjerer seg i jordvern

08.03.10. I papirutgaven av forrige ukes Bondebladet (nr 9 2010) kan vi lese om et miljøsertifisert menighetsråd i Rogaland som har tatt opp kampen mot nedbygging av dyrkamarka? De oppfordrer andre menighetsråd til...

Bondevettpris til jordvern-ordfører

01.10.10. Han var glad og stolt, Rælingen-ordfører Øivind Sand (AP) da han fikk Norges Bondelags Bondevettpris i forbindelse med feiringen av Rælingen Landbrukslags 100 års jubileum. Bakgrunnen for overrekkelsen var Sand...

God byplanlegging = jordvern!

19.04.11. Hvordan få fokus over fra "nei til utbygging" til kreative tanker om rett utbygging? Jordvernforeningen i Vestfold inviterte sist uke til åpent møte på Borgheim ungdomsskole. Landskapsarkitekt Rainer Stange...

Rolf Berg fortsetter som leder i Jordvernforeningen

18.04.12. Mandag kveld var det årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold. -Vi er inne i en spennende tid med stort behov for et bredt og sterkt jordvernengasjement, sa Rolf Berg, som...

Hva jobber Jordvernforeningen i Vestfold med nå?

13.07.12. Jordvernforeningen i Vestfold har nå sendt ut et lite skriv til alle sine medlemmer. Der kan man lese om hva vi jobber med nå og hvorfor vi engasjerer oss...

Rolf Berg gjenvalgt som leder i Jordvern Vestfold

På årsmøtet i april ble Rolf Berg gjenvalgt som leder. Ny nestleder er Sigbjørn Fjærvoll. Verdt å merke seg er at årsmøtet godkjente at foreningen justerer navnet...

Ny leder i Jordvern Vestfold

26. mars var det årsmøte i Jordvern Vestfold. Det var knyttet litt spenning til valget av leder. Rolf Berg, som har ledet foreningen veldig godt i 4...

Planutvalget sa nei til krematorium på Seierstad

09.03.07. Vestfold Bondelags nestleder, Andreas Botne, er svært fornøyd med at et samlet planutvalg i Larvik Kommune denne uka avviste planene for sentralkrematorium på Seierstad. Han er glad for at...

Elendig forvaltning av jordressurser

01.11.07. Jordvernforeningens leder Olav Nordheim setter i dagens utgave av Østlandsposten spørsmål ved om Larvik Kommune er skikket til å forvalte jordressursene i kommunen. Uttalelsene er knyttet til den nylig...

Kommunene feilrapporterer avgangen av dyrket mark

07.12.06. Kommunene har for første gang rapportert på landbruksområdet samlet via KOSTRA. Tallene er imidlertid mer usikre enn tidligere. Hele 196 av 433 kommuner har latt være å fylle ut...

Ytterligere 24 daa dyrket mark planlegges bygget ned i Hof

22.02.10 Det er varslet oppstart av reguleringplanarbeid for boligbygging på Kolstadjordet i Hof. Dette berører 24 da dyrka mark. Jordvernforeningen kjenner til at det fra før finnes ca 200 regulerte boligtomter i Hof...

Bærekraftig arealpolitikk på Nøtterøy?

22.09.10. Nøtterøy kommune har vedtatt å utrede utbygging av et større LNF-område på Borgheim. Av dette er 40 dekar dyrket mark av god og svært god kvalitet. I tillegg vil...

Framtidas matkurv blir slankere

06.05.11. Verdens tredje største korneksportør, Russland, er blant landene som har stoppet alt salg av korn til utlandet. Flere land, blant andre Kina og Saudi-Arabia, har kjøpt seg retten til...

Jordvernforeningen i Telemark har hatt sitt første årsmøte

24.04.12. Den nye Jordvernforeningen i Telemark er i godt gjenge. 19. april var det årsmøte der medlemmene oppsummerte arbeidet og drøfta aktiviteten framover. Nå ønsker en å komme ordentlig i...

Massivt politisk nei til boliger på Bø-jordet i Sande

24.08.12. Fylkesrådmannens forslag om å bygge boliger på Bø-jordet i et langsiktig perspektiv vekker sterke reaksjoner i Sande. Samtlige partier sier tvert nei til boliger på Bø-jordet. “Pinlig” og “tull”...

Kjempeinteresse for Snøhettas Skoppum-visjoner

Over 500 møtte på Bakkenteigen 10. april for å høre Snøhetta redegjøre for Hortens framtid rundt knutepunkt Skoppum Vest. Ja, forestilling er det rette ordet. Seniorarkitekt Maria Svaland...