Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Nå må Vestfold ta vare på dyrka marka

28.04.08. Matvareprisene i verden stiger kraftig. I Asia har flere fått råd til å spise kjøtt i stedet for korn og grønnsaker, og jordbruksarealene blir for små til å mette...

Jordvernalliansen i Hedmark

Jordvernalliansen i Hedmark  Epost: hedmark@jordvern.no Tlf: 62555310 ...

Miljø er en like viktig premiss som økonomi

14.06.07. - Vi er nå ved et tidsskille i klimadebatten. Heretter må alle beslutninger måles opp imot virkningen i forhold til miljø, sa Heming Olaussen i sitt innlegg på Statens...

Jordvernforeningen mottok EMIL-prisen

14.03.08. Olav Nordheim mottok på vegne av Jordvernforeningen i Vestfold årets Emil-pris på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad torsdag. Det var leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp som...

Bystyret sa nei til næringsområde på Bakkejordene i Holmestrand

15.11.07. - Fornuften seiret, sier Jon Petter Helgestad i Botne og Hillestad Bondelag i en kommentar til bystyrets vedtak i saken om Bakkejordene. Onsdag kveld sa bystyret i Holmestrand nei...

Jordvern – en illusjon?

27.09.10. Tidligere leder for fylkeslandbruksstyret i Østfold, Anne-Kari Holm (SP) hadde for en stund siden en kommentar i Nationen som hun kalte "Jordvern- en illusjon?". Les hele kommentaren her14 09...

Rolf Berg gjenvalgt som leder i Jordvernforeningen i Vestfold

18.04.11. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte på Borgheim ungdomsskole sist torsdag. Foreningen har en solid økonomi og en økende medlemsmasse. Det er flere nye fjes i styret, men Rolf Berg...

Jordvernforeningen invitert til Norsk Jordforening

22.03.12. Fredag 23. mars kl 09.30 arrangerer Norsk Jordforening åpen fagdag om jordvern på Ås. Jordvernforeningen i Vestfold v/ Amund Kind er bedt om å fortelle om erfaringer i fra...

Jordvernforeningen med uttalelser til Jernbaneverket

05.07.12. Sist uke gikk fristen ut for å uttale seg til Jernbaneverkets to konseptvalgutredninger; Godsterminal i Drammensområdet og ny Intercity Vestfoldbanen. -Jernbaneverket må ta mer hensyn til matjorda, er vårt...

Vi har et faglig ansvar for å sikre matjorda

Maria Svaland fra arkitektfirmaet Snøhetta var tydelig på at de har et faglig ansvar for å ta hensyn til matjorda da hun var en av innlederne...

Årsmøte i Jordvern Vestfold 26. mars

Jordvern Vestfold innkaller til årsmøte i etterkant av det åpne jordvernmøtet med blant andre tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Her kan du laste ned innkalling og årsmøtepapirer. ...

Årsmøte og 10-årsjubileum 26. mars

11.03.08. Jordvernforeningen ble stiftet høsten 1997. Det første ordinære årsmøtet ble avholdt 31. mars 1998. Jordvernforeningens 10-årsjubileum blir markert i forbindelse med årsmøtet og det åpne møtet på Grønt Fagsenter, Gjennestad...

Bedre tider for jordvern i matjordfylket

10.01.12. I forkant av valget i høst ble leder Rolf Berg intervjuet av Nationen, det samme ble Åsmund Bjertnæs fra Bevar Grønne Nøtterøy og ordfører Jonstang. Les artikkelen her...

Vil ha bedre tall for nedbygging av dyrket mark

16.01.07. Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet vil ha bedre tall for nedbygging av dyrka jord.- Kommunene har et stort ansvar, både for å sikre reduksjon i omdisponering...

Menighetsråd engasjerer seg i jordvern

08.03.10. I papirutgaven av forrige ukes Bondebladet (nr 9 2010) kan vi lese om et miljøsertifisert menighetsråd i Rogaland som har tatt opp kampen mot nedbygging av dyrkamarka? De oppfordrer andre menighetsråd til...

Bondevettpris til jordvern-ordfører

01.10.10. Han var glad og stolt, Rælingen-ordfører Øivind Sand (AP) da han fikk Norges Bondelags Bondevettpris i forbindelse med feiringen av Rælingen Landbrukslags 100 års jubileum. Bakgrunnen for overrekkelsen var Sand...

God byplanlegging = jordvern!

19.04.11. Hvordan få fokus over fra "nei til utbygging" til kreative tanker om rett utbygging? Jordvernforeningen i Vestfold inviterte sist uke til åpent møte på Borgheim ungdomsskole. Landskapsarkitekt Rainer Stange...

Rolf Berg fortsetter som leder i Jordvernforeningen

18.04.12. Mandag kveld var det årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold. -Vi er inne i en spennende tid med stort behov for et bredt og sterkt jordvernengasjement, sa Rolf Berg, som...

Hva jobber Jordvernforeningen i Vestfold med nå?

13.07.12. Jordvernforeningen i Vestfold har nå sendt ut et lite skriv til alle sine medlemmer. Der kan man lese om hva vi jobber med nå og hvorfor vi engasjerer oss...

Rolf Berg gjenvalgt som leder i Jordvern Vestfold

På årsmøtet i april ble Rolf Berg gjenvalgt som leder. Ny nestleder er Sigbjørn Fjærvoll. Verdt å merke seg er at årsmøtet godkjente at foreningen justerer navnet...